Сойдон цогцолбор

Бүтэн люкс өрөө

ger bul
 Кабел
 King size 2 ор
 Кресло
   Ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  Хөргөгч
  80m2

    4,5-р сар                  160’000₮

    6/1 – 6/10                220’000₮

    6/11 – 8/20              250’000₮

    8/21 – 8/31              220’000₮

    9-р сар                     180’000₮

    10-р сар                    160’000₮

    11-р сар                    160’000₮

Гэр бүлийн өрөө

lux
  Кабел
 1.2м өргөнтэй 2 ор
 ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  Хөргөгч
  30m2

    4,5-р сар                    75’000₮

    6/1 – 6/10                110’000₮

    6/11 – 8/20              135’000₮

    8/21 – 8/31              110’000₮

    9-р сар                       90’000₮

    10-р сар                     75’000₮

    11-р сар                      65’000₮

Стандарт өрөө

uruu
  Кабел
 1.2м өргөнтэй 2 ор
 Ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  Хөргөгч
  30m2

    4,5-р сар                    60’000₮

    6/1 – 6/10                   90’000₮

    6/11 – 8/20              110’000₮

    8/21 – 8/31                90’000₮

    9-р сар                       75’000₮

    10-р сар                     60’000₮

    11-р сар                      60’000₮

Эко Хаус

Бүтэн люкс өрөө

ger bul 3
  Кабел
 1.2м өргөнтэй 2 ор
 Ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  Хөргөгч
  75m2

    4,5-р сар                  160’000₮

    6/1 – 6/10                220’000₮

    6/11 – 8/20              250’000₮

    8/21 – 8/31              220’000₮

    9-р сар                     180’000₮

    10-р сар                   160’000₮

    11-р сар                   160’000₮

Гэр бүлийн өрөө

eco lux
  Кабел
 1.2м өргөнтэй 2 ор
 Ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  Хөргөгч
  43m2

    4,5-р сар                    75’000₮

    6/1 – 6/10                110’000₮

    6/11 – 8/20              135’000₮

    8/21 – 8/31              110’000₮

    9-р сар                       90’000₮

    10-р сар                     75’000₮

    11-р сар                      65’000₮

Стандарт өрөө

uruu
  Кабел
 1.2м өргөнтэй 2 ор
 Ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  30m2

    4,5-р сар                    60’000₮

    6/1 – 6/10                  90’000₮

    6/11 – 8/20              110’000₮

    8/21 – 8/31               90’000₮

    9-р сар                       75’000₮

    10-р сар                     60’000₮

    11-р сар                      60’000₮

Төв Байр

Гэр бүлийн өрөө

tov-bair lux
  Кабел
 1.2м өргөнтэй 2 ор
 Ариун цэврийн өрөө
  Рашаан ванн
  Хөргөгч
  38m2

    4,5-р сар                    75’000₮

    6/1 – 6/10                110’000₮

    6/11 – 8/20              135’000₮

    8/21 – 8/31              110’000₮

    9-р сар                       90’000₮

    10-р сар                     75’000₮

    11-р сар                      65’000₮

2 ортой өрөө

oroo2
  Кабел
 90см өргөнтэй 2 ор
 Ариун цэврийн өрөө
  Хөргөгч
  18m2

    4,5-р сар                    55’000₮

    6/1 – 6/10                  66’000₮

    6/11 – 8/20                78’000₮

    8/21 – 8/31                66’000₮

    9-р сар                       55’000₮

    10-р сар                     55’000₮

    11-р сар                      50’000₮

3-4 ортой өрөө

oroo-4-ortoi
  Кабел
 90см өргөнтэй 2 ор
  18m2

    4,5-р сар                    47’000₮

    6/1 – 6/10                  52’000₮

    6/11 – 8/20                66’000₮

    8/21 – 8/31                52’000₮

    9-р сар                       47’000₮

    10-р сар                     47’000₮

    11-р сар                      45’000₮

Зуны байр

Зуны байр

oroo-4-ortoi
  Кабел
 90см өргөнтэй 3-4 ор
  12-20m2

    6/1 – 6/10                  46’000₮

    6/11 – 8/20                58’000₮

    8/21 – 8/31                46’000₮

Гэр хотхон

3-4 ортой энгийн гэр

ger
  Кабел
 90см өргөнтэй 4 ор
5 ханатай гэр

    6/1 – 6/10                  46’000₮

    6/11 – 8/20                58’000₮

    8/21 – 8/31                46’000₮

Захиалга